> Medlemskab
> Priser
> Klinikkens åbningstider
> Firmaaftaler
> Gavekort
> Persondataforordningen pr. 25.8.2018. (GDPR)
Persondataforordningen pr. 25.8.2018. (GDPR)
Du har måske hørt om de nye EU-regler vedr. databeskyttelse (“GDPR”), som træder i kraft efter d. 25. maj 2018 ??

Virksomheden er registreret under Datatilsynet siden 2004 og er grundet Databeskyttelsesforordningen pr. 25 maj 2018 ( Europæiske databeskyttelsesforordning) blevet pålagt, at informere virksomhedens klienter, der er omfattet af persondataloven om den nye lovgiving, samt at skrive samtykkeerklæring i de tilfælde hvor der opbevares personfølsomme oplysninger i virksomhedens arkiv / IT-system. Der er egentlig ikke så meget nyt i det, blot nu skal vi informere og dokumentere hvorledes virksomheden opbevarer og behandler oplysningerne.
Almindelige oplysninger er f.eks. navn og telefonnummer. Personfølsomme oplysninger kommer på tale, når jeg fører klientjournal. Når der noteres personfølsomme oplysninger i mit IT-system vil der fremover blive lavet en ”Samtykkeerklæring”. Endvidere forefindes der i klinikken en ”Procedure” for virksomheden der beskriver hvordan jeg opbevarer og behandler oplysningerne.

Hele lovginingen kan du læse om her:
www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/

På gensyn i klinikken 😊